Vyhubí plovatky hrocha?

Noví invazivní plži v afrických jezerech přenášejí nebezpečné motolice

Lidé vyvíjejí značný tlak na velké populace býložravců, jako jsou ohrožení a vymírající hroši. Populace jsou poškozovány lovem, pytláctvím a ničením stanovišť. Antropogenní tlaky mohou působit i nepřímo, mechanismy, jako je umělé vytváření jezer a následné zavlečení invazivních druhů, které mění ekosystém. Tyto události mohou vést k drastickým změnám v rozmanitosti a přenosu parazitů, ale obecně se jim věnuje jen malá vědecká pozornost.

Aby zdokumentovali a identifikovali motolice hrocha obecného (Hippopotamus amphibius) v umělých vodních systémech Zimbabwe, použili vědci integrativní taxonomický přístup, který kombinuje molekulární diagnostiku a morfometrii na archivovaných a nových vzorcích. Přitom sledovali referenční sekvence DNA jaterního parazita hrocha – Fasciola nyanzae, což umožnilo pochopení fylogeneze rodu Fasciola.

Fasciola hepatica
Foto: Flukeman, Wiki

Studie popsala přelévání parazitů F. nyanzae přes fázi mezihostitele, kterým je invazivní sladkovodní plž Pseudosuccinea columella.

Pseudosuccinea columella – blátivka americká
Foto: Jan Lukavský (Ševčík)

Jev nastal jako důsledek kaskády biologických invazí v jezeře Kariba, jednom z největších umělých jezer na světě. Kromě toho studie zaznamenala neznámou žaludeční motolici hrocha přenášenou neendemickým plžem Radix aff. plicatula.

Lymnaea auricularia (Radix auricularia)
Foto: Aung

To je druh asijského plže, který nebyl v Africe dosud nalezen, a motolici břišní Carmyerius cruciformis přenášenou původním plžem Bulinus truncatus.

Bulinus truncatus truncatus.
Foto: Fred A. Lewis, Yung-san Liang, Nithya Raghavan & Matty Knight – Fred A. Lewis, Yung-san Liang, Nithya Raghavan & Matty Knight. The NIH-NIAID Schistosomiasis Resource Center. PLoS

Nakonec byly nalezeny Biomphalaria pfeifferi a dva druhy Bulinus jako noví hostitelé hlemýžďů pro špatně zdokumentovanou motolici hrocha Schistosoma edwardiense.

Biomphalaria pfeifferi.
G. Oberholzer & J. A. Van Eeden – Oberholzer G. & Van Eeden J. A. (1967). „The freshwater molluscs of the Kruger National Park“. Koedoe – African Protected Area Conservation and Science 10(1): 1-42. doi:10.4102/koedoe.v10i1.762

Výsledky ukazují, že umělá jezera jsou živnou půdou pro endemické a neendemické plže, kteří přenášejí motolice hrocha obecného. To má důležité důsledky, protože stávající výzkum spojuje infekce motolicemi v kombinaci s jinými stresory s poklesem populací divokých býložravců. Proto monitorování antropogenního dopadu na přenos parazitů by se mělo stát nedílnou součástí úsilí o zachování volně žijících živočichů.


Původní text v angličtině

0 Shares

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

six − three =