Ekosystém

Logo ČKSL

Členové našeho klubu nenarušují svou činností ekosystém

“V České republice žije 240 druhů měkkýšů, z toho 2 druhy jsou lokálně vymřelé, 23 druhy kriticky ohrožené a 30 ohrožených.” Beran, Luboš, Juřičková, Lucie, Horsák, Michal (2017). Mollusca (měkkýši) [kmen/phylum: Mollusca; třída/class: Gastropoda, Bivalvia]. Pp. 71 -76. In: Hejda, Radek, Farkač, Jan, Chobot, Karel (eds.) Červený seznam ohrožených druhů České republiky – bezobratlí. Příroda Vol. 36. Dostupné online – plný seznam ohrožených měkkýšů. Otevře se v novém okně.

Vstupem do našeho klubu se člen zavázal, že nebude provádět sběry žádných živých jedinců ohrožených druhů.

Nejohroženější měkkýši ČR. Odebírání živých jedinců ohrožených druhů z přírody zakazuje etický kodex ČKSL.
Zdroj tabulky: Wikipedie


Print Friendly, PDF & Email
0 Shares