Kaskáda vymírání: Od mušlí po ryby hořavky

Populace mlžů v Japonsku vymírá spolu se svými parazity

V Japonsku byla studována reprodukce původních a invazních ryb podčeledi Acheilognathinae – hořavky – a jejich křížení. Hořavky se rozmnožují tak, že se jejich vajíčka vyvíjejí v žábrách živých sladkovodních mlžů. Vědci shromáždili mušle, do kterých tito hořavky nakladli vajíčka, mušle chovali v akváriích, a sbírali vajíčka / larvy, které opustily mušli, a analyzovali jejich genom.

Pronodularia japanensis (Wikipedia Commons)

Na japonské Matsuyamské planině se populace mušlí – Pronodularia japanensis, Nodularia douglasiae a Sinanodonta lauta – za posledních 30 let rychle snížila.

Původní Tanakia lanceolata (Wikipedia Commons)

Současně se snížila populace nativní ryby hořavky Tanakia lanceolata, která je závislá na všech třech mlžích jako na hnízdním substrátu.

Introdukovaná / invazivní Tanakia limbata (Wikipedia Commons)

Kromě toho zde byla byl uměle vysazen kongenerický druh hořavky, Tanakia limbata. Mezi druhy dochází ke křížení. Vědci zkoumali reprodukci a výskyt kříženců původních a invazivních druhů hořavek. Shromáždili mušle, do kterých hořavky nakladly vajíčka, drželi je odděleně v akváriích, a shromažďovali vajíčka a larvy, které opustily mušli. Poté zkoumali jejich genom.

Nodularia douglasiae (Wikipedia Commons)

Výzkum zjistil, že ke křížení docházelo především v místech, kde byla nízká hustota populace mušlí. Rychlý pokles počtu mušlí – hostitelů – a umělé zavlečení invazivního druhu příbuzného s původním druhem ryby, která na populaci mušlí parazitovala, způsobily rychlý pokles počtu původního druhu hořavek.

Sinanodonta lauta (Wikipedia Commons)

Zavlečená T. limbata byla hojnější, měla delší období rozmnožování a produkovala více potomků než původní T. lanceolata. Kříženci mezi těmito dvěma druhy se vyskytovali často a celkem 101 z 837 zkoumaných jedinců byli kříženci. Hustota P. japanensis byla nízká, maximálně 0,42 jedinců / m2. Nodularia douglasiae a S. lauta z těchto míst téměř nebo úplně zmizely. Hybridní jedinci druhu Tanakia se vyskytovaly častěji tam, kde byla místní hustota P. japanensis nízká. Mušle byly zjevně nadužívány současně oběma druhy hořavek. Úbytek populací sladkovodních mlžů zvýšil křížení původních a invazních hořavek zvýšením konkurence o hnízdní substrát. Rychlý úbytek hostitelských mušlí a zavedení invazivního druhu parazitické ryby způsobily rychlý pokles počtu původního druhu hořavky. Degradace stanoviště a zavádění invazivních druhů interagují a způsobují kaskádovité vymírání původních druhů.


Původní text v angličtině

0 Shares

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít