Mikroplasty a mořští měkkýši

Mikroplasty a mořští měkkýši

Mikroplasty kontaminovaly všechny složky mořského prostředí

Drobné kousíčky umělých hmoz nejrůznějších rozměrů – mikroplasty (menší než 5 milimetrů) či nanoplasty (menší než 100 nanometrů), zde značíme MP – zásadně ohrožují mořský život. Znečištění už postihlo i mořské plody. Požití MP z těchto zdrojů je dnes jednou ze dvou hlavních cest absorpce MP člověkem. Cílem výzkumu byl systematický přezkum a metaanalýza úrovní kontaminace MP v mořských plodech a následný odhad roční absorpci MP z tohoto zdroje lidmi.

Vědci analyzovali do října 2020 všechny studie uvádějící obsah MP v mořských živočiších. Padesát studií bylo zahrnuto do systematického přehledu a 19 do metaanalýzy. Byli to měkkýši, korýši, ryby a ostnokožci. Většina studií identifikovala kontaminaci MP v mořských plodech a uváděla obsah MP <1 MP / g. Měkkýši shromažďovaní u pobřeží Asie byli nejvíce kontaminováni ze všech zkoumaných vzorků, což se shodovalo s hlášenými trendy kontaminace MP v moři. Podle statistického shrnutí byl obsah MP u měkkýšů 0–10,5 MP/g, u korýšů 0,1–8,6 MP/g, u ryb 0–2,9 MP/g a u ostnokožců 1 MP/g. Maximální roční absorpce MP u člověka byla odhadnuta na téměř 55 000 MP částic. Statistická, výběrová a metodologická heterogenita byla vysoká.

Jde o první systematický přehled, který kvantifikoval kontaminaci mořských plodů mikroplasty a absorpci lidí z jejich spotřeby, což naznačuje, že je třeba zvážit opatření ke snížení expozice člověka prostřednictvím konzumace mořských živočichů. K upevnění vědeckých důkazů o kontaminaci MP a expozici člověka je zapotřebí dalšího vysoce kvalitního výzkumu využívajícího standardizované metody, dodávají vědci. Já dodávám, že pokud je v kilogramu masa ústřic až 10 000 byť jen několika málo nanometrů měřících kusů mikroplastů, tak náš druh už de facto zničil mořský ekosystém planety. Tak prosím – dejte všechny igelity z vybalených vánočních dárků do recyklovaného odpadu!

Text studie v angličtině

Print Friendly, PDF & Email
0 Shares

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

sixteen + eight =