Český klub sběratelů lastur
     

 

   

 

XXI. Mezinárodní prodejní výstava lastur v Praze

KD Ládví, Burešova 1661, Praha 8

15. 9. - 16. 9. 2016

sobota 10:00 - 16:00 / neděle 9:00 - 15:00 h

 

Burzy lastur ve světě

 

Conchology.be

COA

 

 

 

Český klub sběratelů lastur byl založen 21. ledna 1995, několika nadšenci pro tuto nádhernou část přírody.

V současné době má asi 150 aktivních členů a každým rokem jich přibývá.

Přes relativně krátkou dobu své existence máme za sebou řadu výměnných  setkání, konajících se nepravidelně v Praze, Brně a Hradci Králové.

Vyvrcholením roční činnosti je vždy v listopadu dvoudenní Mezinárodní prodejní výstava, kterou navštěvuje rok od roku stále více návštěvníků nejen z České a Slovenské republiky, ale i z jiných států Evropy. Pravidelnými vystavovateli jsou kolegové z Maďarska, Německa, Rakouska a Chorvatska.

Členové klubu se zajímají o mořské, suchozemské a fosilní měkkýše a veškeré přírodniny pocházející z moře.

Pro členy klubu vydáváme nepravidelně 4 x do roka zpravodaj Voluta, který obsahuje veškeré informace o činnosti klubu a samozřejmě vše, co se měkkýšů týká.

Navázali jsme kontakt s malakologickým klubem v  USA, odkud dostáváme jejich klubový časopis, ze kterého rovněž čerpáme nové poznatky a informace.

Všichni, kteří mají zájem stát se členy klubu jsou vítáni. Jedinou podmínkou pro vstup do klubu je zájem o měkkýše a mořské přírodniny. Členský příspěvek na rok činí 250 Kč.

Předsedou ČKSL je v současné době Jaroslav Derka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist

 

© Český klub sběratelů lastur

1995 - 2016