Libor Dvořák, Malacologica Bohemoslovaca a teplomilní plži Karlovarska

Oteplení postupuje, a ekosystémy ČR se pomalu mění s ním. I jejich plži.

První letošní číslo našeho malakologického vědeckého časopisu Malacologica Bohemoslovaca přináší další z mnoha a mnoha důkazů, jak globálnmí rozvrat klimatu zásadně ovlivňuje ekosystém, jak žijeme v aktuálně se měnícím klimatickém systému planety a na něj a jeho změnu navázaných změnách ekosystémů – globálně. Ve dnech, kdy v USA očekávají další smrtící vlnu veder, v „našich malých českých poměrech“ jsou najednou teplomilní plži v chladném horském okolí Karlových Varů. Článek Libora Dvořáka se jmenuje Zajímavé nálezy teplomilných plžů v Karlovarském kraji (nejzápadnější Čechy). Malacologica Bohemoslovaca jsou malý zázrak – existence vědeckého malakologického časopisu v desetimilionové zemi není obvyklý standard, plži opravdu nikoho nezajímají – a naše Malacologica Bohemoslovaca vychází de facto jen díky tomu, že jej redakce sponzoruje prací zdarma.

Titul časopisu

Autor provádí inventuru – v posledních desetiletích dochází k expanzi mediteránních druhů plžů do střední Evropy a také k šíření teplomilných druhů mimo dosavadní hranice jejich areálů. Často se tak děje i pomocí lodní, silniční i železniční dopravy. Od 80. let 20. století dochází ke zvyšování průměrné roční teploty v České republice a od tohoto období roste počet nepůvodních a invazních druhů suchozemských plžů na našem území. V Karlovarském kraji byl doložen výskyt stepního druhu Caucasotachea vindobonensis na opuštěné koleji u Mariánských Lázní, kam mohl doputovat po železnici např. z Českého krasu.V tomto příspěvku jsou uvedeny nálezy tří teplomilných druhů plžů získané cíleným průzkumem xerotemních stanovišť (především kolejišť a jejich okolí) na území Karlovarského kraje. Průzkum byl prováděn výhradně vizuálně a byl zaměřen na větší a nápadné druhy. Jmenovitě šlo o tyto původní zástupce naší fauny známé z přilehlých oblastí a nepůvodní, šířící se druhy: Chondrula tridens, Merdigera obscura, Zebrina detrita, Euomphalia strigella, Monacha cartusiana, Xerolenta obvia a Caucasotachea vindobonensis.


Článek v plné verzi v češtině

0 Shares

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nine + four =