Levotočivý život I.

Videoseriál o unikátním chovu sinistrálních jedinců Helix aspersa

„Většina plžů je stočena ve směru hodinových ručiček, avšak u některých druhů se vyskytují vzácné genetické varianty s obráceným vinutím. Nyní byl identifikován molekulární determinant směru navíjení, cytoskeletální regulátor formin.“ (Maderspacher, 2016). V impaktovaném časopise díky tomu nejde své místo i nálezová zpráva, že v Polsku byl nalezen sinistrální hlemýžď. (Szybial et all. 2015). Chiralita je zkoumána od počátků vzniku malého šneka, už před pářením. Výzkum ukázal, že předkopulační chování plovatky Lymnaea stagnalis je lateralizováno. Asymetrie chování odpovídá sinistrální nebo dextrální chiralitě jedince a je zjevně také řízena lokusem meternálního efektu. To ukazuje, že lateralizované sexuální chování L. stagnalis je od počátku vzniku jedince a je přímým důsledkem asymetrie celého těla. (Davison, et all. 2008)

Levotočivý život I. – sinistrální Helix aspersa

Výzkum sinistrality pokryl všechny představitelné aspekty malakologického bádání. Pozorování sinistrálního vzorku Arianta arbustorum vědci prokázali, že kopulace zrcadlově převrácených (dextrální x sinistrální) jedinců je velmi komplikovaná. (Gittenberger, Margy, 2011). Pozorování pokusů o kopulaci Arianta arbustorum ukázalo, že jedinci s opačnou chiralitou se nemohou pářit úspěšně. (Margry, Gittenberger, 2011). Druhy s plochými ulitami se páří „tváří v tvář“. Tato sexuální symetrie zabraňuje interchirálnímu páření, protože pohlavní orgány vystavené sinistrálem na levé straně nemohou být spojeny s těmi, které jsou vystaveny dextrálníém jedincem na pravé straně. Výhoda proti chirální menšině, která vyplývá z páření, tedy stabilizuje chirální monomorfismus. Druhy s vysokými ulitami jsou nerecipročně spojeny: „samec“ se kopuluje tím, že namontuje plášť „samice“, vzájemně se vyrovnává stejným směrem. Tato sexuální asymetrie umožňuje interchirální kopulaci jen s malými změnami chování. Proto alely reverze přetrvávají déle v populacích druhů s vysokou ulitou. (Asami, Cowie 1998).

Levotočivý život I. – sinistrální fosilní plži.
Levotočivý život I. – sinistrální fosilní plži.

O sinistralitě se uvažuje i jako o možném zdroji speciace. U několika málo druhů plžů je chiralita určována jediným genetickým lokusem se zpožděnou dědičností, genotyp se projevuje v potomcích matky. Pokusy o izolování lokusů zapojených do chirality plžů se sněží zjistit, jak symetrie vytvořena. Obyčejně se předpokládá, že silná selekce závislá na frekvenci by měla působit proti vytvoření nových chirálních typů, protože chirální menšina má potíže s nalezením vhodného párového partnera (jejich genitálie jsou na „špatné“ straně). Smíšené populace by proto neměly přetrvávat. Ale velmi málo druhů pozemských hlemýždí, zejména subgenus Amphidromus sensu stricto, se nejen zdá, že se náhodně spojí mezi různými chirálními typy, ale mají také stabilní chirální dimorfismus v rámci populace, což naznačuje zapojení vyrovnávacího faktoru. Na druhém konci spektra, u mnoha druhů, se různé chirální typy nedokáží spojit, a tak by se mohly navzájem reprodukovat. Zatímco empirické údaje, modely a simulace naznačují, že se někdy musí objevit chirální obrat, je málo pravděpodobné, že povede k takzvanému „jednogenovéu“ speciaci. Nicméně chirální zvrácení by mohlo být k speciaci (nebo k divergenci po speciaci) přispět. (Davidson, 2005). Jednorázová speciace se považuje za nepravděpodobnou, ale vyskytla se u plřů, u nichž byl gen pro pravolevou chiralitu obrácen a způsobil vznik několika nových druhů. Tato změna může být usnadněna malou velikostí populace a maternálním efektem – „opožděnou dědičnostzí“, kdy je fenotyp jedince určován genotypem jeho matky.(Yamamichi,Sasaki 2013).

Levotočivý život I. – sinistrální fosilní plži.
Levotočivý život I. – sinistrální fosilní plži.

Fotografie i video z mého chovu a sbírek, zvuk Jaroslav M. Soukup. Příští díl očekávejte brzy! jxd


Zdroje:

  • Asami, Takahiro, Cowie, Robert H. (1998).Evolution of Mirror Images by Sexually Asymmetric Mating Behavior in Hermaphroditic Snails. The American Naturalist 1998. DOI: 10.1086/286163
  • Davison, Angus, Schilthuizen, Menno, (2005). The convoluted evolution of snail chirality. The Science of Nature. DOI: 10.1007/s00114-05-0045-2
  • Davison, Angus, Frend, Hayley T., Moray, Camile, Wheatley, Hannah, Searle, Laura J. and Eichhorn, Markus P. (2008): Mating behaviour in Lymnaea stagnalis pond snails is a maternally inherited, lateralized trait. Biology Letters: Animal behaviour. http://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2008.0528
  • Gittenberger, E., Margy, C.J.P.J.(2011). Premating isolation reconfirmed in Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758) (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae). Basteria, vol. 75 (4-6), 2011, 57-58
  • Maderspacher, Florian (2016). Snail Chirality: The Unwinding. Current Biology Dispatches http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2016.02.008
  • Margry, C.J.P.J., Gittenberger E.(2011). Premating isolation reconfirmed in Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758) (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae). Basteria. Vol. 75 (4-6).
  • Szybiak, Krystyna, Błoszyk, Jerzy, Kalinowski, Tomasz, Książkiewicz, Zofia. (2015). New data on sinistral and scalariform shells among roman snail Helix pomatia Linnaeus, 1758 in Poland. Folia Malacologica Vol. 23: pp. 47-50
    http://dx.doi.org/10.12657/folmal.023.004
  • Yamamichi, Masato., Sasaki, Akira (2013). SINGLE-GENE SPECIATION WITH PLEIOTROPY: EFFECTS OF ALLELE DOMINANCE, POPULATION SIZE, AND DELAYED INHERITANCE. Evolution. The Society for the Study of Evolution. Evolution 67-7: 2011–2023
0 Shares

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít