Český klub sběratelů lastur (ČKSL)

Logo ČKSL

Burza přesunuta z důvodů epidemie na náš server.

vstup na online burzu zde

Mezinárodní výstava lastur Praha 17.říjen 2020 # International shell exhibition Prague 17. October 2020

Z R U Š E N O

Klikněte – mapa se otevře v novém okně
Click – the map will open in a new window
Logo ČKSL

Český klub sběratelů lastur (ČKSL) byl založen 21. ledna 1995. V současné době má 152 aktivních členů a každým rokem jich přibývá. Po dvacet letech existence máme za sebou celou řadu výměnných setkání konajících se nepravidelně v Praze, Brně a Hradci Králové. Vyvrcholením roční činnosti je vždy na podzim dvoudenní Mezinárodní prodejní výstava, kterou navštěvuje rok od roku stále více návštěvníků nejen z České a Slovenské republiky, ale i z jiných států Evropy. Dokonce v uplynulém roce přijeli vystavovatelé z Japonska a Senegalu. Členové klubu se zajímají o mořské, suchozemské a také fosilní měkkýše a veškeré přírodniny pocházející z moře. Pro členy klubu vydáváme 4 x do roka zpravodaj VOLUTA, který obsahuje řadu informací o činnosti klubu a samozřejmě vše, co se týká této nádherné části přírody. Navázali jsme kontakt s malakologickým klubem v Německu a USA, odkud dostáváme jejich klubové časopisy, ze kterých rovněž čerpáme nové poznatky a informace. Všichni, kdo mají zájem stát se členy klubu, jsou vítáni. Členský příspěvek na jeden rok činí 350 Kč. Předsedou ČKSL je v současné době Jaroslav Derka.

Print Friendly, PDF & Email
42 Shares