Invazivní druhy nastupují

Arion vulgaris už osidluje i chladné horské polohy v severním pohraničí

Ladislav Machala

Conchologii věnuji sice již dlouho, zato ale značně nedbale, takže jsem ani nebyl schopen udělat během dovolené na chalupě v Jizerských horách nějaký zajímavý snímek pro jubilejní 100. vydání Voluty. Podařilo se mi jen vyfotografovat in flagranti 2 exempláře invazivního plzáka španělského – Arion vulgaris.

Když jsem na chalupu jezdil jako dítě, žili tam tehdy krásní slimáci největší (Limax maximus), kteří byli někdy nádherně skvrnití jako leopardi, dnes už tam ale po nich není ani památky. K nálezu došlo 29.8.2020 a souřadnice lokality jsou Příchovice, 50.7484025N, 15.3394764E, nadmořská výška 703 m n.m. Snímek jsem si nazval Taky láska.

Dvojportrét hlemýždě zahradního s plzákem španělským (opravdu jsem si je k sobě nenaaranžoval) jsem si pro sebe nazval Výměna malakofauny.

Poznámka redakce: Tyto fotografie jsou velmi znepokojivé. Že je Arion vulgaris převládajícím druhem větší malakofauny v tepelném ostrově Prahy 6, je celkem normální. Je mimořádně hojný ještě u Kladna, v malých vesnicích, kde žere ekozemědělcům zeleninu, je také pochopitelné – Středočeský kraj patří ki těm teplejším v rámci ČR. Pokud ovšem je Arion vulgaris dominantní i v chladných horách, tak na nárůst teplot planety už asi nemusíme čekat. Už tu zřejmě je.

Úbytek měkkýšů díky globálnímu oteplování

Sbírejme, dokud je co…

(z odborného tisku)

Nová studie uvádí, že v severním Atlantiku dochází k předčasné reprodukci některých druhů způsobené oteplováním v ročním období, kdy proudy odnášejí larvy do teplejších vod. Což by mohlo urychlit jejich vyhynutí.

S globálním oteplováním se bude muset mnoho živočišných a rostlinných druhů, obvykle při hledání vyšších teplot, přesunout, aby našly nové stanoviště Ale pro některé usedle žijící mořské tvory (plži, červi, mlži) to není jednoduché. Studie v Nature Climate Change ukazuje, že v severozápadním Atlantiku se mnoho přisedlých druhů množí na začátku roku, v době, kdy proudy odnášejí larvy špatným směrem: na jih do teplejších vod. “U některých druhů, jako jsou mořské ježovky, se dokonce jejich rozsah zmenšuje,” uvádí k tomu časopis Science. James Pringle, oceánograf na University of New Hampshire, říká: “Nemůžeme předpokládat, že živé bytosti se budou moci pohodlně přesouvat do klimatu, které jim nejlépe vyhovuje.“
Předčasná reprodukce druhů mořského dna způsobená oteplováním oceánů představuje skutečnou hrozbu pro jejich přežití. Heidi Fuchs, výzkumná pracovnice na Rutgers University v New Brunswicku, první autorka studie, zjistila, že oblast výskytu jednoho druhu mořského plže se v průběhu desetiletí značně zmenšila, jiný druh vyzmizel. Tým pozoroval, že proudy jsou na začátku jara rychlejší a poté zpomalují. Pokud se tedy druh množí příliš brzy, mohou být jeho larvy zahnány příliš daleko podél pobřeží, do teplejších oblastí. Studie však varuje, že zobecnění této práce do jiných oblastí světa není automatické.

Více: Sciencemag Nature (placený přístup)

Barevné variace plžů – Petr Verzich

Zajímavé barevné variace ulit Arianta arbustorum, Cepaea hortensis a Cepaea nemoralis

Při svých sběrech člen našeho klubu Petr Verzich nalezl tak netypicky a krásně vybarvené ulity těch nejběžnějších plžů, že připomínají svou barevností pestrobarevnost mořských ulit. K takto mimořádně vzácným a atraktivním nálezům panu Verzichovi gratulujeme, a díky, že se s námi podělil!

Arianta arbustorum

(po kliknutí na obrázek se otevře v novém okně)

Cepaea hortensis

(po kliknutí na obrázek se otevře v novém okně)

Cepaea nemoralis

(po kliknutí na obrázek se otevře v novém okně)

Po šedesáti letech objeven nový druh plže na Havaji

Havaj – foto předseda ČKSL

Auriculella gagneorum sp. nov. (Achatinellidae, Auriculellinae)

Nedávné průzkumy pohoří Oahu Waianae odhalily malý, dříve nepopsaný druh Auriculella, který je konchologicky podobný třem členům skupiny A. perpusilla, z nichž všechny jsou endemické v pohoří Koolau.
Obrázky nemůžeme z důvodů ochrany autorksých práv publikovat, prohlédnete si je – spolu s textem, ze kterého čerpáne, v angličtině – na serveru zookeys.pensoft.net