Ježovku Paracentrotus lividus deformují chemikálie z plastů

Ježovku Paracentrotus lividus deformují chemikálie z plastů

Následky rostoucího znečistění planety plasty přinese zvýšený výskyt freaků

Plasty v oceánu mohou uvolňovat chemikálie, které způsobují deformace u larev ježovek – “mořských ježků”. Vědci vyluhovali různé plastové vzorky v mořské vodě, poté plast odstranili a do vody nasadili larvy Paracentrotus lividus. Studie vedená univerzitou v Exeteru zjistila, že u Paracentrotus lividus dospívajících ve vodě, která předtím obsahovala plasty, se vyvinuly různé abnormality, včetně deformovaných skeletů a nervového systému. Tyto abnormality byly způsobeny spíše chemickými látkami zabudovanými do plastů vypouštěných do vody než samotnými plasty. O účincích expozice chemickým látkám, které se z plastů uvolňují do vody, je však zatím známo jen málo.

„Tato studie poskytuje důkazy o tom, že kontaminace mořského prostředí plasty může mít přímé důsledky pro vývoj larev s možnými dopady na širší ekosystémy,” komentuje své výsledky Flora Rendell-Bhatti z Centra pro ekologii a ochranu v areálu Exeter’s Penryn Campus v Cornwallu.


Původní článek v angličtině: https://www.sciencedaily.com/releases/2020/11/201130131519.htm

Homolice dokáže pěkně potrápit!

Homolice dokáže pěkně potrápit!

Plži čeledi Conoidea zabili asi 50 lidí

Conus (Cylinder) gloriamaris, najslavnější ulita na světě – první Královna

Lékařský časopis Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical publikuje nová článek o plžích čeledi Conidae (Fleming, 1822). Brazilský výzkum ukazuje, že lidi můžou ohrozit i jiné homolice, než trojice geographus – striatus – textile. Jed čeledi Conidae se skládá z conotoxinů, což jsou neurotoxiny s nízkou molekulovou hmotností. Jejich působení je extrémně rychlé, a působení spočívá v blokování svalových a nervových receptorů.V Brazílii jsou potenciálně nebezpečné tři druhy: Conus (Stephanoconus) regius, Conus (Conasprella) centurio a Conus (Chelyconus) ermineus. Poslední ze jmenovaných je rybožravý, ostatní červožraví. Plži ohrožují především rybáře a sběratele ulit.

Conus (Cylinder) textile, pravzor “stanového vzoru”

Typické “uštknutí” zástupce čeledi Conoidea se zpočátku projevuje intenzivní pálivou bolestí v místě vpichu, která postupuje dovnitř do těla. Po asi hodině dochází k progresivní paralýze svalů těla – ochrnutí – bez dalších místních příznaků. Bolest po vpichu je obvykle dostatečným signálem, že došlo k nehodě – i když poraněný plže třeba ani neviděl. V pozdějších fázích se u pacienta může objevit ochabování svalového tonu, rozmazané vidění a řeč, poruchy chuti, bezvědomí a dušnost. Dušnost se může vyvinout až k zástavě dechu, která může být fatální. Smrt nastává 40 minut až 5 hodin po bodnutí.

Conus (Cylinder) bengalensis – další z Královen

Přesný počet prokázaných úmrtí způsobených plžem z čeledi Conidae není znám, ačkoli je známo asi padesát pravděpodobných případů. Toxiny plžů této čeledi můžou zabíjet i jinými mechanismy, jako je vyvoláním infarkt myokardu nebo
mozková ischemie. Otrava nemusí být vždy správně identifikována. Index úmrtnosti – smrtnost – dosahuje až 25%, to znamená, že zemře každý čtvrtý “uštknutý” člověk.

Původní článek v angličtině: https://www.researchgate.net/publication/6640026_Venomous_mollusks_The_risks_of_human_accidents_by_Conus_snails_Gastropoda_Conidae_in_Brazil

Agelas oroides v Izraeli vymírá

Agelas oroides v Izraeli vymírá

Houbovce decimuje globální oteplení

Nový izraelský výzkum, o kterém píše Science Direct, nahání strach. Porifera – houbovci – vytvářejí útvary, které rozhodně nejsou ulitami či mušlemi, ale přesto rozhodně patří do skupiny přírodnin, které zajímají sběratele lastur. Stačí, když se podívám do šuplete půl metru od klávesnice vlevo dole, a pár houbovců tam najdu.

Foto: Wikipedie

Agelas oroides (Schmidt, 1864) – houba trsovitá – sice není “houba”, ale přesto by se mohla brzy stát sběratelskou vzácností. Nový výzkum prokázal, že prudký nárůst teplot vody způsobený globálním oteplením vedl k vyhynutí řady druhů v mělkých vodách izraelských břehů. Včetně Agelas oroides. Ty byly donedávna v mělkých vodách podél středomořského pobřeží Izraele běžné. Vědci se nyní domnívají, že hlavním důvodem zmizení hub bylo zvýšení teplot mořské vody v letních měsících, které za posledních 60 let vzrostly přibližně o 3 ° C.

Dnes se tento druh v Izraeli vyskytuje hlavně v hlubokých stanovištích v hloubce cca 100 metrů. Dříve rostl v celém Středozemním moři v hloubkách od méně než jeden metr až po hloubku 150 metrů. Nyní však nebyl Agelas oroides pozorován v mělkých vodách Izraele více než 50 let. Vědci shromáždili 20 vzorků houbovce Agelas oroides, z nichž 14 bylo přeneseno do mělkých vod v hloubce 10 metrů na místo, kde se běžně vyskytoval v 60. letech. Zbývajících šest vzorků bylo vráceno do lokalit ve velké hloubce, ze kterých byly odebrány, a použity jako kontrolní skupina.

Zjištění ukázala, že když se teplota vody pohybovala v rozmezí 18 ° – 26 ° C, obvykle v březnu až květenu, houbovci rostli a vzkvétali. Ale jak teplota vody stále stoupala, stav se zhoršoval. Při teplotě 28 ° C většina z nich přestala filtrovat vodu (de facto přijímat potravu) a během července, kdy teplota vody překročila 29 ° C, byly všechny exempláře, které byly přeneseny do mělká vody, mrtvé.

V kontrolní skupině ve velké hloubce se houbovci nadále těšili stabilní a nízké teplotě mezi 17 ° -20 ° C, a bez problémů rostli dál a prosperovali. “Naše zjištění ukazují, že pokračující změna klimatu a oteplování mořské vody by mohly smrtelně poškodit houbovce a mořský život obecně,” říká k výsledku jeden z badatelů, profesor Illan z Tel Avivské univerzity.
Zdroj (v angličtině): www.sciencedaily.com/releases/2020/11/201124150832.htm

Ostrov s křídlatcem ve znaku

Ostrov s křídlatcem ve znaku

Farma chovající Strombus gigas je turistickým lákadlem

Pro nás sběratele – milovníky lastur a obdivovatele fascinujícího života bezobratlých – je vždy dobrou zprávou, když se něco z oboru našeho zájmu, lastury, dostane do povědomí širší veřejnosti. Na ostrově Caicos se to stalo. Caicos má totiž jako hlavní atrakci farmu na plž Strombus gigas, a jeho ulita je symbolem ostrova.

Zdroj mapy: seznam.cz

Turks a Caicos jsou karibské ostrůvky, které jsou zámořským územím Velké Británie. Leží jihovýchodně od Bahamských ostrovů. Území patří geograficky k Lucayskému souostroví. Třicítka ostrovů má celkovou rozlohu 616 km² (při přílivu, při odlivu je rozloha ostrovů 948 km²). I Wikipedie uvádí, že jejich hlavními přírodními zdroji jsou mořští raci (Panulirus interruptus) a – mušle.

Foto z prezentačního webu ostrova

Farma v místě zvaném Providenciales je jedinou farmou na ulity na světě. Od roku 2017, kdy ji těžce poškodil hurikán, omezila produkci a funguje především jako vzdělávací zařízení. Nabízí detailní pohled na jedince Strombus gigas a jedinečný proces, který byl vyvinut místně pro chov těchto obřích plžů. Divák tam vidí lastury všech velikostí, líhně, kádě na řasy, které produkují potravu pro plže, a velké oceánské ohrady v mělkých tyrkysových vodách Karibského moře. Hvězdami farmy jsou dva jedinci jménem Sally a Jerry, na které si při prohlídce mohou návštěvníci sáhnout. A jen pro představu, jak si ostrované svých křídlatců váží: Prohlídky probíhají v malých skupinách a trvají asi 30 minut. Vstupné je 12 $ pro dospělé a 8 $ pro děti.

Bulvár objevil radulu!

Bulvár objevil radulu!

Děsivá skutečnost: Hlemýždi mají tisíce zubů

(titulek článku z bulvárního časopisu MENTAL FLOSS)

S velkou radostí jsem zaznamenal, že plžům začíná věnovat pozornost i bulvár. Cituji server Mental Floss – s tím, že obrázek, ktzerý zde vidíte, byl publikován i tam.

“Pokud se vám někdy naskytne příležitost, nahlédněte do úst šneka. Najdete tam řady a řady ostrých háčků, které dohromady tvoří tisíce zubů hlemýždě. Hlemýždi mají desítky řad těchto perleťově bílých “zubů”, přičemž jediný šnek se může chlubit mezi čelistmi 2000 až 15 000 zuby. Zevnitř vypadají hlemýžďí ústa, jako by byla lemována suchým zipem. Hlemýžďí zuby se zaháknou, což zvířeti usnadní zachycení potravy a její klouzání po jícnu.”

No a když jsem se podíval na obrázek, zjistil jsem, že ten článek o “skandální novince” a “zubatých hlemýždích” pojednává o – radule. to jest o učivu 7. třídy základní školy, pamatuji-li dobře. Prostě – mediální realita je taková, že když nemá skandál nějaká televizní hvězda, tak se udělá skandál i z hlemýždě.

Celý text zde (anglicky): https://www.mentalfloss.com/article/568271/snails-have-thousands-of-teeth