Příklady chráněných druhů

Na tomto odkazu uvidíte místopředsedu našeho klubu Jardu Koláčka, jak informuje o cestování s mušlemi.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/218411010100717/

Chráněné druhy měkkýšů – příklady

CITES

(Convention International for Threatened and Endangered Species)

Následující druhy měkkýšů byly zařazeny do seznamu CITES a neměli by být předmětem obchodních nebo sběratelských zájmů.

Je velmi důležité poznamenat, že žádný druh nebyl zařazený do tohoto seznamu kvůli sběratelům.

Většina z nich jsou sladkovodní nebo suchozemské druhy ohrožené znečištěním prostředí, odlesněním nebo jinými činnostmi.

Několik mořských druhů tohoto seznamuje ohrozených kvůli nadměrnému lovu kvůli masu, považované v gurmánských restauracích za delikatesu. Přitom se většinou sběratelsky hodnotná ulita zničí. Přesto musí ale všichni sběratelé dodržovat tyto omezení a nesbírat ulity následujících druhů :


Bivalvia, Mytiloida, Mytilidae

Druh mořského mlže, příbuzného Slávkám, je ohrožený nadměrným lovem kvůli chutnému masu, v některých oblastech s těžbou drahých kovů i znečištěním moře. Prozatím je druh poměrně hojný.

Choromytilus

Choromytilus chorus – Chile, Peru

 


Bivalvia, Unionoida, Unionidae

Z 300 druhů severoamerických druhů sladkovodních mlžů z čeledi velevrubovitých (Unionidae) je 51 druhů zákonem chráněných (z toho 22 druhů na CITES). Jsou ohrožené znečištěním sladkovodních toků a jezer, melioračními pracemi, stavbou přehrad, rozšiřováním dna pro lodní dopravu a rybolovem, zasahujícími do jejich životního cyklu a prostředí. Ještě začátkem tohoto století byli mnohé druhy intenzívně loveny kvůli perlám a perleti (len z Mississippi v průběhu 6 let vytěžených 750 000 liber) a v současnosti se loví ve velkém kvůli přípravě inicializačních zárodků z perleti pro umělé chovy mořských perel .Roční objem výlovu v Tenessee pro tento účel se uvádí 4750 tun, přičemž je rozšířený je i výlov bez povolení. Velmi negativní je také vliv zavlečených mlžů jako Dreissena polymorpha a pravděpodobně také Corbicula fluminea

EllipDariensis       EllipShep

 


Bivalvia, Veneroida, Tridacniidae

    Obří mořští mlži (Zévy) jsou ohroženi nadměrným lovem kvůli kvalitnímu masu, ceněnému hlavně v Japonsku, ale i globálním oteplováním korálových moří a fenoménem El-Niňo. Ulity se využívají jako vedlejší produkt na výrobu dlaždic, obkladaček, a drcený prach jako perleťová glazura pro keramiku.

     Pro představu o rozsahu tohoto druhu obchodu uvádíme následující údaje z osmdesátých let:

  • V roce 1982 se jen do Jakarty přivezlo měsíčně 660 tun lastur rodu Tridacna pro další zpracování.
  • V roku 1985 India vyexportovala 1066 tun lastur Tridacny, převážně do zemí blízkého východu (Kuwait, Saudská Arábie, Emiráty)
  1. Japonsko přivezlo v roce 1985 až 1203 tun lastur nebo prachu z lastur rodu Tridacna ze zemí celého světa.

      Lov těchto velkých mlžů provází masivní destrukce prostředí korálových útesů a při životním cyklu 50 roků, nedokáže příroda obnovit ulovené množství.

Tridacna gigas      Tridacna gigas

 


Gastropoda, Mesogastropoda, Hydrobiidae

Sladkovodní plži z izolovaných pramenišť a bažin pouštních oblastí Mexika jsou ohrožené odvodňováním močálů, klesající hladinou spodních vod v důsledku závlah a těžby nerostů, nadměrným znečištěním bažin agrochemikáliemi a turistickým využitím míst výskytu. Známe jsou termální pramene Quatros Cienagas, kde některé  Hydrobiidae žijí ve vodě teplé asi 50oC.

Mexicothauma-qadripaludium


Gastropoda, Mesogastropoda, Strombidae

Velký mořský druh plže ohrožený hlavně lovem kvůli dobrému masu, v průmyslových oblastech Floridy a Kuby také znečištěním moře, hlavně na Floridě byl téměř vyhubený. Odhady z roku 1988 hovoří asi o 6 mil kusech importovaných do USA a o stejném množství zkonzumovaném lokálně, v některých částech Karibiku ještě stále hojný druh. Živočich se usmrcuje vyseknutím větší díry na ulitě v oblasti prvního závitu, což umožňuje vyjmutí masa. Ulita se při tom většinou znehodnotí znehodnotí, zřídka se použije na výrobu šperků a suvenýrů (stolních lamp).

Strombus gigas

Strombus gigas – Karibik

 


Gastropoda, Stylommatophora, Achatinellidae

Malé pestrobarevné druhy stromových plžů (Gastropoda) z ostrova Maui na Hawaiiských ostrovech jsou ohrožené vypalováním lesů a keřů. V minulosti byli sbíraní také na šperky pro turisty. V současnosti je jejich výskyt v přirozených lesích vyšších poloh ostrova je přísně chráněných.

achatinella              achatinella

 


Gastropoda, Stylommatophora, Camaenidae

Výrazný zelený stromový plž z ostrova Manus v souostroví Admirality na sever od Nové Gunei je ohrožený odlesňováním území, vypalováním pralesa a výraznou redukcí biotopu. V současnosti je přísně chráněný.

Papuina pulcherima

Papustyla pulcherrima (Papuina pulcherrima)  –  Papua New Guinea

 


Gastropoda, Stylommatophora, Paryphantidae (Powelliphantidae)

Skupina dravých lesních plžů z Nového Zélandu je hodně  ohrožená rozšířením nepřirozených predátorů, hlodavců a koček, na ostrovech. Ulita je pokrytá hrubým charakteristickým periostrakem, které po odumření plže a bez předcházejícího nakonzervování, sesychá, smršťuje se, praská a ulitu roztrhne. Kvůli této vlastnosti není tato skupina sběrateli příliš oblíbená.

paryphanta.jpg (26207 bytes)